Tech Hint – HSRP, Track og IP SLA

HSRP er rimelig let at sætte op, 2 interfaces der deler en standby ip og har forskellige prioteter. For at gøre det mere spændende kan man konfigurerer HSRP til at track’e på andre ting end sit eget interface, fx ping svar tid til en fjern host.

Start med at konfigurer HSRP


RouterA:
interface FastEthernet0/0
ip address 10.0.0.2 255.255.255.0
standby 1 ip 10.0.0.1
standby 1 prio 105
standby 1 preempt

RouterB:interface FastEthernet0/0
ip address 10.0.0.3 255.255.255.0
standby 1 ip 10.0.0.1
standby 1 prio 100
standby 1 preempt

Så skulle HSRP være oppe og kører. Du kan evt. benytte VRRP istedet for standby, hvis du hellere vil det. RouterA er nu aktiv, men vi vil gerne have at RouterB bliver aktiv hvis RouterA har over 50ms ping tid til IPen 10.20.30.40 og vi pinger den hver 30 sekund.

Vi opsætter en ip sla måling på RouterA med de parameter vi gerne vil have

RouterA:

ip sla monitor 1
type echo protocol ipIcmpEcho 10.20.30.40
threshold 50
frequency 30

Så skal vi lige huske at starte den, ellers så sker der ingen ting. Vi starter den now og med en lifetime der er forever.

RouterA:

ip sla monitor schedule 1 life forever start-time now

Da HSRP og VRRP ikke kan kigge direkte på ip sla state’en, skal vi lige oprette et track object vi kan deles om. Vi opretter track 100 der kigger på om ip sla 1 er ok eller ej.


RouterA:
track 100 rtr 1 state

Check evt. lige status på din nye track event

show track 100

Track 100
  Response Time Reporter 1 state
  State is Up
  2 changes, last change 00:00:03
  Latest operation return code: OK
  Latest RTT (millisecs) 1

Så mangler vi kun HSRP

RouterA:
interface FastEthernet0/0
standby 1 track 100 decrement 10

Hvis track 100 ikke er opfyldt bliver de 10 (decrement value) trukket fra RouterA's priotet og så er det pludselig RouterB der er højest. Husk at benytte preempt begge steder.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s